24 April 2018

Drugstore Cheap & Chic △ Alverde rumenilo u nijansi 01 Apricot

SHARE:

11 April 2018

Sve što sam voljela u prethodna 3 mjeseca (jer su mjesečni favoriti, oh! tako kliše 😉). SPOILER ALERT: Ponovo sam napisala mini novelu. Nema na čemu.

SHARE:

19 March 2018

Za čuda su ponekad dovoljna 4 sata

*izvor: The Language of Birth • By Stepha Lawson

SHARE:
© CROSSING BEAUTY. All rights reserved.
Blogger Template by pipdig